Chào mừng bạn tới với công ty chúng tôi.

Những thuật ngữ trong quảng cáo GDN

12/29/2018 10:02:48 AM
Thuat ngu.png

1, Thuật ngữ bạn cần biết của quảng cáo GDN

CPC tối đa: số tiền tối đa bạn chấp nhận trả cho phiên đấu giá khi người dùng nhấp chuột (click) vào quảng cáo của bạn.
Hiển thị: Số lượt hiển thị của banner quảng cáo, đây là số liệu để bạn biết được quảng cáo của bạn có hoạt động hay không.

Số nhấp chuột: số lượng nhấp chuột vào banner khi banner quảng cáo của bạn hiển thị trên website của hệ thống GDN.

CTR: tần suất người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn khi quảng cáo hiển thị, chỉ số này đánh giá hiệu quả của quảng cáo của bạn. Công thức CTR = Số nhấp chuột / Hiển thị

Chuyển đổi: là số chuyển đổi bạn nhận được khi người dùng nhấp vào quảng cáo. Trước tiên muốn bạn phải xác định những tương tác thế nào có ích đối với bạn để cài đặt chuyển đổi (vd: chat, điền form, nhấp vào số điện thoại..) bạn có thể tham khảo cách cài đặt chuyển đổi tại.

Từ đó bạn sẽ hiểu thông tin báo cáo Google gửi cho bạn.

Ví Dụ:
 
Vidu.pngVậy bạn sẽ biết:

1, Tài khoản: Với cách đặt tên tài khoản phụ thuộc vào người cài đặt, với cách thông thường bạn sẽ để tên website.

2, Chiến dịch: Với báo cáo như trên bạn sẽ thấy 2 dòng

-    Dòng thứ nhất: là tên chiến dịch quảng cáo tiếp thị đối tượng mới
-    Dòng thứ hai : là tên chiến dịch quảng cáo tiếp thị lại Google(quảng cáo remarketing)

3, Nhấp Chuột: số lượng nhấp chuột vào banner khi banner quảng cáo của bạn hiển thị trên website của hệ thống GDN.

4, Số lần hiển thị: Số lượt hiển thị của banner quảng cáo, đây là số liệu để bạn biết được quảng cáo của bạn có hoạt động hay không.

5, CTR: tần suất người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn khi quảng cáo hiển thị, chỉ số này đánh giá hiệu quả của quảng cáo của bạn. Công thức CTR = Số nhấp chuột / Hiển thị

Để biết thêm thông tin hãy để lại số điện thoại hoặc gọi ngay cho chúng tôi tới số hotline: 0962 498 130

Chat Zalo
Chat Facebook
096.249.8130 Liên hệ